jueves, 28 de noviembre de 2013

VERTEDERO DE LAS LAGUNAS

*Articulo publicado el pasado mes de octubre.


ZABORTEGIA

Gaur egun, Cespa Contenek gure Zallan duen zabortegiaren inguruan dauden protagonisten posizioak guztiz urrun daude.
Gobernu taldearen posizioa hurrengoa da: Zallak zelatan dagoen zabormendi baten herentzia jasan behar dugunez gero, gutxienez exijitu behar dugu arduradunek indarrean den legealdiaren baldintzak bete ditzatela. Bai Udal­legeak, bai ingurumen protekzioari dagokionak eta baita herrian bizi garenen osasunari dagokionak ere. Araztegi bat eraiki behar bada, eraiki dadila. Zallako bideak erabili behar badituzte kamioiak kamioiak zaborra garraiatzeko, kamioi horiek ezarritako tasak ordaindu ditzaztela... gauza da hasieratik erreklamatu behar zela orain erreklamatzen ari garena, inork jakin gabe zergatik eskatu ez den, auskalo. Ur partzuergoaren zuzendari batzordearen arabera, zabortegiak 2011tik ur araztegi bat behar zuen. Eusko jaurlaritzaren ingurumen sailaren arabera mota honetako instalazio guztiek INGURUMEN BAIMEN BATERATUTA (IBB) behar dute. Zabortegiak lege hau betetzen ez duenez, baimena kendu ordean, edozein malabaristak sinatuko lukeen trukoa egin dute IBB “ez eraginkorra” adieraziz, baimen hau eraginkorra izan ez arte empresari ez diotela exigentziarik egingo ikustarazten digun eufemismoa. 2011an ur araztegia eraikia egon behar bazen, zergatik ez da oraindik eraiki? Agian itxaroten ari dira, Cespa Conten­eko zuzendari batek esan bezela, “ea bi urte barru Zallako udal zuzendariak aldatzen diren gauzak errezago izan daitezen”. Artikulu hau idazten gauden bitartean, ur patzuergoak zabortegiari berritu egin dio isurtze baimena. Bai, ur araztegiaren beharra erakutsi zuen berdinak.
Instituzio hauen zuzendariek dituzten motibazioak imaginatu besterik ezin ditugu egin. Argi dugu ordea, betiko moduan ZallaBairen motibazio bakarra Zallako herritarren interesen alde borroka egitea dela. 


Eusko jaurlaritzak eta ur partsuergoak Cespa Conten babesten ari dira Zallako udalak jartzen dizkion impedimendu guztietatik edo indarrean dauden legeetatik. Nahiz eta ekintza hauek Herriaren eta herritarren contra jo.
VERTEDERO

A día de hoy, las posiciones de los distintos protagonistas en lo que respecta al vertedero que Cespa Contén tiene en nuestro pueblo, no pueden estar más encontradas.
La posición del equipo de gobierno municipal es la siguiente: Ya que Zalla tiene que aguantar la herencia de una montaña de basura vigilándonos desde nuestros montes, lo menos que se debe exigir a los responsables es que cumplan con los requisitos que marca la legalidad vigente. Los que se refieren al cumplimiento de las normas municipales y los que se refieren a la protección del medio ambiente y la salud de los que vivimos en el pueblo. Si hay que hacer una depuradora, que se haga. Si se usan caminos municipales para el traslado de los vertidos mediante camiones, que esos camiones paguen las tasas establecidas,... se trata de reclamar todo lo que se tenía que haber reclamado desde un principio y, vaya usted a saber por qué, no se hizo
Si tenía que haber una depuradora en el 2011,¿por qué no está todavía construida? Quizás se está esperando desde esas instituciones, tal y como ha dicho un directivo de Cespa “a ver si dentro de dos años cambia de gestores el ayuntamiento de Zalla y las cosas son más fáciles"Mientras escribimos este artículo, el consorcio de aguas renueva el permiso de vertido a los gestores del vertedero. Sí, el mismo consorcio de aguas que señaló la necesidad de construir la depuradora. Desde Gobierno Vasco y desde el Consorcio de Aguas se está protegiendo a la empresa despejándole el camino de todas las trabas que pueda ponerle el Ayuntamiento de Zalla, o la ley vigente, aunque todo esto vaya en contra del propio municipio de Zalla y de sus habitantes. Las motivaciones que puedan tener los responsables de esas instituciones para hacer lo que hacen sólo las podemos imaginar. Lo que sí tenemos claro son las motivaciones de ZallaBai que seguirá peleando, como siempre, por defender los intereses de los que vivimos en Zalla. 

Según el comité directivo del consorcio de aguas, el vertedero debería contar desde el año 2011 con una depuradora. Según el Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco, todas las instalaciones de este tipo deben cumplir una serie de condiciones que se agrupan dentro de la llamada AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI). Como el vertedero no cumple con la norma, en lugar de retirarles la autorización para continuar con los vertidos, hacen un truco digno del mejor malabarista y declaran la AAI "No efectiva", un eufemismo que deja entrever que hasta que no sea declarada "efectiva", no se le va a hacer ningún tipo de exigencia a la empresa.


Eskerrrik asko!
ZallaBai

No hay comentarios:

Publicar un comentario

1- Los comentarios son moderados y se eliminarán todos los que contengan insultos, amenazas o faltas de respeto.

2- Cada vez que un aludido nos lo pida (zallabai@zallabai.net) borraremos los comentarios que le hayan ofendido por contener falsedades o descalificaciones, según su opinión.

3- Zalla Bai SÓLO se hace responsable de los comentarios firmados bajo el nombre de la plataforma.